jivanik our benefits

مزایای ژیوانیک

 

امروزه با توجه پيشرفت های صورت گرفته در صنعت طيور، اساس تغذیه و جیره نویسی نیز با تغییرات زیادی مواجه شده است ، استفاده از پروتئين خام به همراه درصد برخي اسيدهای آمينه کل برای متوازن نمودن بخش پروتئین جیره در دنيا منسوخ شده و استفاده از مفهوم نسبت اسید آمینه ایده آل (IAAR) جایگزین آن شده است.

افزایش سطح اسیدهای آمینه، که عمدتاً توسط مواد اولیه غنی از پروتئین، مانند کنجاله سویا ایجاد می شود، موجب می شود سطح برخی از اسیدهای آمینه از احتیاجات حیوان فراتر رود که کاتابولیزه شدن آنها موجب افزایش دفع ترکیبات نیتروژنه در محیط می شود.

استفاده از معيار اسيد هاي آمينه قابل هضم علاوه بر ارزيابي دقيق اسيد هاي آمينه خوراک، باعث کاهش هزينه هاي تغذيه اي و اطمينان از تأمين مواد مغذي مورد نياز طيور خواهد شد.

در اجرای مفهوم پروتئین ایده آل، اسیدهای آمینه اجزای ضروری برای بهینه سازی تعادل پروتئین در فرمولاسیون خوراک هستند که اهمیت زیادی در عملکرد، بهره وری و احترام به محیط زیست دارند. استفاده از اين معيار با کمي دقت مي تواند ارزيابي صحيحي از مواد خوراکي ارائه داده و باعث افزايش عملکرد پرنده شود.

از مزاياي استفاده از معيار اسيد هاي آمينه قابل هضم در جيره نويسي مي توان به کاهش قيمت جيره، تعيين دقيق احتیاجات بدن، رفع محدوديت مصرف در برخي مواد خوراکي و استفاده بيشتر از آنها در جيره و جلوگيري از آلودگي محيط زيست توسط ازت موجود در مدفوع طيور اشاره کرد .

Amine Asid Branched Jivanik Benefits

اسیدهای آمینه شاخه دار

Branched chain aminoacid

اسیدهای آمینه شاخه دار BCAA، از جمله لوسین (LEU)، ایزولوسین (ILE)، و والین (VAL)، نقش مهمی در هومئوستازی انرژی و سوخت و ساز چربی ایفا می کنند. این اسیدهای آمینه، با افزایش سنتز پروتئین بر متابولیسم آن اثر آنابولیک دارند چون اسکلت کربنی آنها یک منبع انرژی خوب محسوب می شود.

در طول دهه های گذشته، احتیاجات اسیدهای آمینه شاخه دار و اهمیت بیولوژیک و نحوه عملکرد آنها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این به دو دلیل جالب است: اول، اسیدهای آمینه شاخه دار ساختار شیمیایی مشابه اما زنجیره جانبی متفاوت دارند، بنابراین آنزیم های مشابهی در مسیرهای کاتابولیک آنها وجود دارند که موجب ایجاد اثرات متقابل در متابولیسم و تغییر احتیاجات این اسیدهای آمینه می شود، بعنوان مثال افزایش سطوح لوسین جیره ممکن است کاتابولیسم هر سه اسیدآمینه شاخه دار را افزایش دهد چون همگی از طریق کمپلکس های آنزیمی مشابه کاتابولیزه می شوند.

دوم، BCAA نه تنها بلوک های ساختمانی برای بیوسنتز پروتئین هستند، بلکه در مکانیسم های تنظیمی و اعمال بیولوژیکی مانند سنتز پروتئین در بافت عضلانی، بیوسنتز نوروترانسمیتر ها و غیره اهمیت زیادی دارند.

اسیدهای آمینه شاخه دار در کبد کاتابولیزه نمی شوند و غلظت پلاسمایی آنها به طور مستقیم تحت تأثیر مصرف جیره ای آنها می باشد. این مسئله در فرمولاسیون جیره های کنسانتره ژیوانیک مورد توجه قرار گرفته است.

Amine Asid Branched Jivanik Benefits

روی

Zinc

روی دومین عنصر ضروی موجود در بدن حیوانات است و در همـه بافتهاي بدن حيوان يافت مي شود. روی جهت عملکرد بهینه فرآیندهای فیزیولوژیک بدن مانند رشد طبیعی، تولید مثل، سنتز DNA، تقسیم سلولی و بیان ژن ضروری است. روی از طریق سنتز پروتئین، محافظت غشاهای سلولی از سموم باکتریایی، کاهش رادیکال های آزاد و تولید آنتی بادی در افزایش عملکرد سیستم ایمنی نقش دارد.

بیش از 200 آنزیم وابسته به روی در تمام مسیرهای بیوشیمیایی اصلی بدن شناسایی شده اند که روی بعنوان کوفاکتور آنها عمل می کند. همچنین روی در فعالیت هورمونهای مختلف از جمله گلوکاگون، انسولین، هورمون رشد و هورمونهای جنسی نقش حیاتی دارد.

از جمله اثرات کمبود روی می توان به کاهش عملکرد سیستم ایمنی، کاهش اشتها و متعاقب آن کاهش رشد، سخت و ضخیم شدن پوست، پـردرآوري ضعيف، بروز التهاب و ناهنجاری های استخوانی و افـزايش هماتوكريت اشاره کرد.

علاوه بر این تحقیقات اخیر نشان داده کمبود روی جیره اثرات شگفت انگیزی بر تغییر فلور میکروبی و در نتیجه عملکرد دستگاه گوارش دارد؛

Amine Asid Branched Jivanik Benefits

این عنصر برای برآوردن احتیاجات فیزیولوژیک بدن، نیازمند مصرف منظم از طریق خوراک می باشد، در کنسانتره های ژیوانیک احتیاجات بدن به این عنصر حیاتی به خوبی محاسبه و برآورده شده است.

Cholin Choloride Jvianik Benefits

کولین کلراید

Choline chloride

كولين یکی دیگر از مواد مغذی ضروری برای رشد پرندگان می باشد، یکی از مهمترین اعمال کولین نقش آن در متابولیسم چربی و جلـوگيري از تجمع غيرطبيعـي چربی هـا در كبـد می باشد، کولین همچنین در متابولیسم بسیاری از اسیدهای آمینه و نیز ترکیبات بیولوژیکی محتوی عامل متیل نقش دارد، این ماده منبع گروه های متیل آزاد است و اهمیت زیادی در اعمال بیولوژیک بدن دارد.

 

در اینجا بطور خلاصه به برخی از اعمال متابولیکی کولین کلراید در بدن طیور اشاره می شود:

Cholin Choloride Jvianik Benefits


Water Quality Jivanik Benefits

کیفیت آب

Water quality

آب یک ماده مغذی مهم برای حیوانات می باشد اما متاسفانه معمولاً اهمیت تأمین آب کافی و با کیفیت در پرورش طیور نادیده گرفته می شود. آب نقش مهمی در متابولیسم،تنظیم درجه حرارت بدن، فرآیند هضم و دفع ضایعات ایفا می کند. تامین آب کافی، تمیز و با کیفیت در عملکرد پرنده و دستیابی به ضریب تبدیل مطلوب مؤثر است. از سوی دیگر کمبود آب و یا مصرف آب ناسالم در پرندگان مانند سایر موجودات زنده می تواند باعث بروز بیماری و در موارد حاد تلف شدن جوجه ها گردد.

Water Quality Jivanik Benefits

Ventilation Jvianik Benefits

تهویه

Ventilation

تهویه و کنترل شرایط سالن پرورش طیور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تهویه مناسب با تأمین هوای تازه و دفع گازهای مضر در پرندگان موجب جلوگیری از افزایش بیش از حد حرارت، رطوبت، گرد و غبار و بوی بد در سالن پرورش می شود و عوامل بیماری زای موجود در هوا را تقلیل می بخشد.

تهویه یک ابزار مدیریتی مهم در کنترل شرایط زیستی سالن پرورش طیور محسوب می شود و اصول آن بسته به زمان روز، فصل، دما، رطوبت، سن پرنده و تراکم متفاوت است به همین دلیل گفته می شود فراهم نمودن یک تهویه مناسب برای طیور یک هنر است!

نرخ دقیق تهویه ممکن است با توجه به نژاد، جنس و حتی شرکت تولید کننده جوجه یکروزه تفاوت داشته باشد و نرخ دقیق آن بایستی توسط کارشناسان فنی با توجه به شرایط مختلف پرورش برآورد شود.

Ventilation Jvianik Benefits

مزایای ژیوانیک