عوامل موثر در پرورش طیور

تضمین موفقیت 

 

تراکم گله

تراکم گله تاثیر بسزایی بر عملکرد، یکنواختی و کیفیت لاشه دارد. تراکم بیش از حد فشار محیطی را روی پرنده افزایش داده و آسایش پرنده را به خطر می اندازد و در نهایت باعث کاهش وزن گیری و کاهش سودآوری می شود.

با بالا بردن تراکم می بایست فضای دانخوری و آبخوری در دسترس به تناسب افزایش یافته و مراقبت کافی برای حفظ کیفیت و سرعت هوای لازم در سالن به عمل آید.

 

تهویه

تهویه و کنترل شرایط سالن پرورش طیور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تهویه مناسب با تأمین هوای تازه و دفع گازهای مضر در پرندگان موجب جلوگیری از افزایش بیش از حد حرارت، رطوبت، گرد و غبار و بوی بد در سالن پرورش می شود و عوامل بیماری زای موجود در هوا را تقلیل می بخشد.

تهویه یک ابزار مدیریتی مهم در کنترل شرایط زیستی سالن پرورش طیور محسوب می شود و اصول آن بسته به زمان روز، فصل، دما، رطوبت، سن پرنده و تراکم متفاوت است به همین دلیل گفته می شود فراهم نمودن یک تهویه مناسب برای طیور یک هنر است!

 جوجه - عوامل موثر در پرورش طیور

کیفیت آب

آب یک ماده مغذی مهم برای حیوانات می باشد اما متاسفانه معمولاً اهمیت تأمین آب کافی و با کیفیت در پرورش طیور نادیده گرفته می شود. آب نقش مهمی در متابولیسم،تنظیم درجه حرارت بدن، فرآیند هضم و دفع ضایعات ایفا می کند. تامین آب کافی، تمیز و با کیفیت در عملکرد پرنده و دستیابی به ضریب تبدیل مطلوب مؤثر است. از سوی دیگر کمبود آب و یا مصرف آب ناسالم در پرندگان مانند سایر موجودات زنده می تواند باعث بروز بیماری و در موارد حاد تلف شدن جوجه ها گردد.

 

نـور

نور یک عامل خارجی مهم و قدرتمند در مدیریت فرآیندهای فیزیولوژیکی و رفتاری طیور محسوب می شود که تأثير آن بر توليد به خوبي شناخته شده است. نور، مهمترین عامل محیطی برای پرندگان است هم از لحاظ قدرت بینایی و هم از نظر توانایی تشخیص رنگ.

نور به پرنده اجازه می دهد تا اعمال ضروری خود از جمله دمای بدن و اعمال متابولیک مختلف بدن را بصورت ریتمیک تنظیم نماید که موجب تسهیل فرآیند تغذیه و گوارش می شود. نور الگوی ترشح چندین هورمون مؤثر در کنترل رشد، بلوغ و تولید مثل را تحریک می کند. شدت، طول موج و طول دوره روشنایی در سالن پرورش از مهمترین عواملی هستند که به دلیل اثر بر عملکرد و بازده تولید بایستی مورد توجه قرار گیرند.