انواع پرمیکس

به منظور برآورده کردن احتیاجات تولیدکننده خوراک طیور و پرمیکسها مطابق با پیشنهاد یا انتظار مشتری تهیه می شوند.

پرمیکس های طیوری

احتیاجات طیور به نوع، طرح و هدفِ تولید بستگی دارد.

تولید تخم مرغ نسبت به تغذیه طیور جهت وزن گیری نیازمند الزامات کاملاً متفاوتی است.

ما خودمان را با نیاز متنوع مشتریان وفق می دهیم، از اینرو ترکیبات محصولاتمان بسته به نیاز مشتری و شرایط منطقه‌ای آن تغییر می کند.

محصولات طیوری
22 200
سایر محصولات
444 300
محصولات طیوری 3
19 100