مکمل و پرمیکس های ویتامینه-معدنی طیور

ویتامین ها ترکیبات بیولوژیکی فعالی هستند که جهت حفظ فعالیت های طبیعی بدن، رشد و تولید بهینه به مقادیر کم در جیره غذایی مورد نیاز هستند. ویتامین از حروف ویتال و آمین به معنای ترکیبات حیاتی حاوی آمین گرفته شده است. میزان نیاز به ویتامین ها برحسب نوع حیوان، مراحل رشد و تولید مثل، سطح تولید، شرایط خاص مانند تنش یا بیماری و جیره غذایی مورد استفاده متفاوت است. معمولاً ویتامین ها به عنوان کوآنزیم در واکنش های متابولیکی بدن ایفای نقش نموده و کمبود هریک از ویتامین ها می تواند عوارض بسیاری در حیوان ایجاد نماید. به طور کلی ویتامین ها به دو دسته محلول در آب (ویتامین های گروه ب و ث) و محلول در چربی (آ، د3، ای و کا3) تقسیم بندی می شوند. دفع مازاد ویتامین های محلول در آب راحت تر از ویتامین های محلول در چربی صورت می گیرد و عوارض کمبود آن ها نیز با سرعت بیشتری ظاهر می شود. کمبود ویتامین ها در جیره غذایی ( به خصوص در مورد طیور جوان تر ) می تواند منجر به بروز عوارض در مدت زمان کمتر با شدت بیشتر شود. مواد معدنی بصورت کوفاکتور یا بطور مستقیم جهت حفظ فعالیت های طبیعی بدن، استحکام ساختار اسکلتی بدن، رشد و تولید بهینه در جیره غذایی مورد نیاز هستند. مواد معدنی براساس مقادیر نیاز در طیور به دو دسته عناصر پر مصرف یا ماکرو (Ca,P,Na, K, Cl) و کم مصرف یا میکرو (Mn, Zn, Fe, Cu, I, Se) تقسیم بندی می شوند.

پرمیکس های ویتامینه طیور

مکمل های ویتامینه - معدنی طیور

مکمل و پرمیکس های ویتامینه - معدنی طیور

ویتامین ها ترکیبات بیولوژیکی فعالی هستند که جهت حفظ فعالیت های طبیعی بدن، رشد و تولید بهینه به مقادیر کم در جیره غذایی مورد نیاز هستند. ویتامین از حروف ویتال و آمین به معنای ترکیبات حیاتی حاوی آمین گرفته شده است. میزان نیاز به ویتامین ها برحسب نوع حیوان، مراحل رشد و تولید مثل، سطح تولید، شرایط خاص مانند تنش یا بیماری و جیره غذایی مورد استفاده متفاوت است. معمولاً ویتامین ها به عنوان کوآنزیم در واکنش های متابولیکی بدن ایفای نقش نموده و کمبود هریک از ویتامین ها می تواند عوارض بسیاری در حیوان ایجاد نماید. به طور کلی ویتامین ها به دو دسته محلول در آب (ویتامین های گروه ب و ث) و محلول در چربی (آ، د3، ای و کا3) تقسیم بندی می شوند. دفع مازاد ویتامین های محلول در آب راحت تر از ویتامین های محلول در چربی صورت می گیرد و عوارض کمبود آن ها نیز با سرعت بیشتری ظاهر می شود. کمبود ویتامین ها در جیره غذایی ( به خصوص در مورد طیور جوان تر ) می تواند منجر به بروز عوارض در مدت زمان کمتر با شدت بیشتر شود. مواد معدنی بصورت کوفاکتور یا بطور مستقیم جهت حفظ فعالیت های طبیعی بدن، استحکام ساختار اسکلتی بدن، رشد و تولید بهینه در جیره غذایی مورد نیاز هستند. مواد معدنی براساس مقادیر نیاز در طیور به دو دسته عناصر پر مصرف یا ماکرو (Ca,P,Na, K, Cl) و کم مصرف یا میکرو (Mn, Zn, Fe, Cu, I, Se) تقسیم بندی می شوند.

در تهیه مکمل های ویتامینه و معدنی عواملی نظیر نوع و درصد خلوص، پایداری، نحوه آماده سازی و میکس یکنواخت، کریر مناسب و فرمولاسیون مطابق با نیاز های حیوان اهمیت زیادی دارد.

اثر برخی عوامل محیطی بر پرمیکس های ویتامینه و معدنی در انواع خوراک

effect enviromental premix feed

از جمله عوارض ناشی از کمبود ویتامین ها و مواد معدنی می توان به کاهش نرخ (سرعت) رشد، افزایش مشکلات پا یا فلجی، افزایش ضریب تبدیل غذایی، ضعف سیستم ایمنی بدن، مشکلات پردرآوری و در نهایت کاهش بازده پرورش و زیان اقتصادی اشاره نمود.

در تهیه مکمل های ویتامینه و معدنی عواملی نظیر نوع و درصد خلوص، پایداری، نحوه آماده سازی و میکس یکنواخت، کریر مناسب و فرمولاسیون مطابق با نیاز های حیوان اهمیت زیادی دارد.

 

effect enviromental premix feed

اثر برخی عوامل محیطی بر پرمیکس های ویتامینه و معدنی در انواع خوراک

 

از جمله عوارض ناشی از کمبود ویتامین ها و مواد معدنی می توان به کاهش نرخ (سرعت) رشد، افزایش مشکلات پا یا فلجی، افزایش ضریب تبدیل غذایی، ضعف سیستم ایمنی بدن، مشکلات پردرآوری و در نهایت کاهش بازده پرورش و زیان اقتصادی اشاره نمود.

 

broiler portrate

  مکمل و پرمیکس های ویتامینه-معدنی طیور

 اختصاصی:

      

- مکمل های ویژه مرغ گوشتی ( سویه راس، کاب، آربوراکرز و ... ) 

- مکمل های ویژه مرغ مادر ( مرغ مادر گوشتی، نژاد راس، کاب، ...، مرغ مادر تخمگذار ) 

- مکمل های ویژه تخمگـذار ( سویه بونز، های لاین، نیک چیک، ال اس ال، شیور و ...) 

- مکمل ویژه بوقـلمـون ( سویه بیوتی، نیکولاس، هیبرید و ... ) 

- مکمل ویژه شـترمـرغ ( گوشتی و تخمگذار ) 

- انواع مکمل های ویژه بلدرچین، کبک و ...

        

- انواع پرمیکس های ویتامینه

 

  • تامین دقیق احتیاجات ویتامین و مواد معدنی بدن طیور طی دوره پرورش 

  • دستیابی به عملکرد مطلوب سیستم ایمنی و رشد بهینه 

  • استفاده از برندهای معتبر جهانی

مکمل ها و پرمیکس های سفارشی شرکت ژیوانیک با استفاده از بهترین و معتبرترین برندهای روز دنیا و دامنه استاندارد فلزات سنگین (منابع مواد معدنی) در یک خط تولید مجهز و مختص تولید مکمل با نظارت کامل بر اصول ذکر شده و استانداردهای دامپزشکی به دو صورت فرمول دامپزشکی و ویژه سویه های مختلف با توجه به نیاز تولید کنندگان و پرورش دهندگان صنعت طیور کشور تولید و عرضه می گردد.