مکمل های ۰/۵٪ ویتامینه - معدنی ( فرمول سازمان دامپزشکی)

اجزاء
آنالیز (در هر کیلوگرم)
مرغ گوشتی
مرغ مادر
مرغ تخمگذار
ویتامینه ویتامین A IU ۳.۶۰۰.۰۰۰ IU ۳.۸۰۰.۰۰۰ IU ۳.۵۲۰.۰۰۰
ویتامین D3 ۸۰۰.۰۰۰ IU ۸۰۰.۰۰۰ IU ۱.۰۰۰.۰۰۰ IU
ویتامین E ۷۲۰۰ IU ۱۶۰۰۰ IU ۸۸۰۰ IU
ویتامین K3 ۰/۸ g ۱ g ۰/۸۸ g
ویتامین B1 ۰/۷۱ g ۰/۸ g ۰/۵۹۱ g
ویتامین B2 ۲/۶۴ g ۲/۴ g ۱/۶ g
ویتامین B3 ۳/۹۲ g ۱۰ g ۱۳/۸۶ g
ویتامین B5 ۱۱/۸۸ g ۴/۸ g ۳/۱۳۶ g
ویتامین B6 ۱/۱۷۶ g ۱/۲ g ۰/۹۸۵g
ویتامین B9 ۰/۴ g ۰/۳۲ g ۰/۱۹۲ g
ویتامین B12 ۰/۰۰۶ g ۰/۰۰۵۶ g ۰/۰۰۴ g
ویتامین H2 ۰/۰۴ g ۰/۰۴ g ۰/۰۶ g
کولین کلراید ۱۰۰ g ۱۰۰ g ۸۰ g
آنتی اکسیدان ۰/۴ g ۰/۴ g ۰/۴ g
اجزاء
آنالیز (در هر کیلوگرم)
مرغ گوشتی
مرغ مادر
مرغ تخمگذار
معدنی آهن ۲۰ g ۳۲ g ۳۰ g
مس ۴ g ۲/۴ g ۲/۴ g
منگنز ۳۹/۶۸ g ۳۹/۶۸ g ۲۹/۷۶ g
روی ۳۳/۸۸ g ۲۴/۰۲ g ۲۵/۸۷ g
سلنیوم ۰/۰۸ g ۰/۰۸ g ۰/۰۸ g
ید ۰/۳۹۶ g ۰/۳۴۷ g ۰/۳۴۷ g
کولین کلراید ۱۰۰ g ۱۰۰ g ۸۰ g

مکمل های ویتامینه - معدنی طیور