مکمل E + سلنیوم

ویژه مرغ گوشتی و مرغ تخمگذار

پرمیکس ویتامین E + سلنیوم

دوره پرورش جوجه های گوشتی تا رسیدن به وزن کشتار حدود 5-7 هفته می باشد. در طول این زمان کوتاه، وزن بدن جوجه ها از حدود 40 گرم به بیش از 2/5 کیلوگرم افزایش می یابد. شرایط محیطی در سالن های پرورش، اغلب دارای نوسان و گاهی نا مطلوب است. در چنین شرایطی احتمال درگیری با عوامل بیماری زا بسیار بالا می رود. علاوه بر این نشان داده شده، وزن بدن در جوجه های گوشتی سریع الرشد با عملکرد سیستم ایمنی همبستگی منفی دارد.

ویتامین E و سلنیوم آنتی اکسیدان های بیولوژیکی هستند که از تشکیل پراکسید اسیدهای چرب غیر اشباع (که یکی از عوامل اصلی ابتلای پرندگان به انسفالومالاشیا، دیستروفی عضلانی و میوپاتی می باشد) جلوگیری می کنند. این ترکیبات موجب محافظت از موجود زنده در برابر تنش می شوند.

سلنیوم بخش مهمی از آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز است. این آنزیم پراکسیدها را قبل از آسیب رساندن به بافت ها از بین می برد. سلنیوم و ویتامین E سلول ها را از آسیب پراکسیداز محافظت می کنند.

یک اثر سینرژیسم (هم افزایی) میان سلنیوم و ویتامین E وجود دارد. ویتامین E به راحتی در حضور پراکسیدها تخریب می شود. سلنیوم موجب افزایش قدرت ایمنی می شود این اثر در حضور ویتامین E پر رنگ تر می شود.

مکمل E + سلنیوم

مکمل غذایی ویتامین E + سلنیوم بصورت پودر مخلوط با خوراک اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول باعث:
  • تحریک باروری، (افزایش اسپرمیوژنز و قابلیت باروری، تحریک تخمگذار ی و قابلیت جوجه درآوری)
  • بهبود رشد بدن
  • فزایش مقاومت بدن در برابر بیماری های عفونی می شود.

مکمل های ویتامینه - معدنی طیور