پرمیکس ویتامینه طیور A

A

پرمیکس ویتامین (پودر مخلوط پرمیکس با خوراک)

دسته دارویی
ویتامین
ترکیب
هر کیلوگرم حاوی ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین A (استات)
مقدار و روش مصرف
مرغ گوشتی                         ۶۰۰ گرم پرمیکس در یک تن خوراک
مرغ تخمگذار و مرغ مادر      ۱ کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک
بوقلمون                              ۵۰۰ گرم پرمیکس در یک تن خوراک
* میزان مصرف در سایر حیوانات طبق تجویز دکتر دامپزشک   
توجه
جهت مخلوط شدن یکنواخت پرمیکس، ابتدا مقدار مورد نیاز را با ۱۰ کیلوگرم خوراک مخلوط کرده سپس آن را به یک تن خوراک اضافه نمایید.

پرمیکس های ویتامینه طیور