پرمیکس ویتامینه طیور C

C

پرمیکس ویتامین (پودر مخلوط پرمیکس با خوراک)

دسته دارویی
ویتامین
ترکیب
هر کیلوگرم حاوی ۱۵۰ گرم ویتامین C بصورت ویتامین پوشش دار (EC-Coated) 
مقدار و روش مصرف
مرغ گوشتی                          ۱    کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک
مرغ تخمگذار                        ۷۵۰     گرم پرمیکس در یک تن خوراک
مرغ مادر                            ۱/۵ کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک
* میزان مصرف در سایر حیوانات طبق تجویز دکتر دامپزشک   
توجه
جهت مخلوط شدن یکنواخت پرمیکس، ابتدا مقدار مورد نیاز را با ۱۰ کیلوگرم خوراک مخلوط کرده سپس آن را به یک تن خوراک اضافه نمایید.

پرمیکس های ویتامینه طیور