پرمیکس ویتامینه طیور D3

D3

پرمیکس ویتامین (پودر مخلوط پرمیکس با خوراک)

دسته دارویی
ویتامین
ترکیب
هر کیلوگرم حاوی ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین D3(کوله کلسیفرول)
مقدار و روش مصرف
پیشگیری                            1 کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک
درمان                                  2 کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک
* میزان مصرف در سایر حیوانات طبق تجویز دکتر دامپزشک   
توجه
از مصرف بیش از حد ویتامین D3 بویژه در حیوانات جوان که موجب بروز هیپرکلسیمی و رسوب املاح کلسیم در بافت های نرم می شود خودداری کنید.

پرمیکس های ویتامینه طیور