پرمیکس ویتامینه طیور E

E

پرمیکس ویتامین (پودر مخلوط پرمیکس با خوراک)

دسته دارویی
ویتامین
ترکیب
هر کیلوگرم حاوی ۵.۵۰۰ واحد بین المللی ویتامین E (توکوفریل استات)
مقدار و روش مصرف
پیشگیری                            1 کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک
درمان                                  2 کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک
* میزان مصرف در سایر حیوانات طبق تجویز دکتر دامپزشک   
توجه
جهت مخلوط شدن یکنواخت پرمیکس، ابتدا مقدار مورد نیاز را با ۱۰ کیلوگرم خوراک مخلوط کرده سپس آن را به یک تن خوراک اضافه نمایید.

پرمیکس های ویتامینه طیور