پرمیکس ویتامینه طیور K3

 K3

پرمیکس ویتامین (پودر مخلوط پرمیکس با خوراک)

دسته دارویی
ویتامین
ترکیب
هر کیلوگرم حاوی ۵ گرم ویتامین K3 (منادیون سدیم بی سولفیت)
مقدار و روش مصرف
طیور                            ۱ تا ۳ کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک
* میزان مصرف در سایر حیوانات طبق تجویز دکتر دامپزشک   
توجه
جهت مخلوط شدن یکنواخت پرمیکس، ابتدا مقدار مورد نیاز را با ۱۰ کیلوگرم خوراک مخلوط کرده سپس آن را به یک تن خوراک اضافه نمایید.

پرمیکس های ویتامینه طیور